Praktikum: im Referat Asien
Kindernothilfe e.V.
Praktikum: Kofinanzierung
Kindernothilfe e.V.
Praktikum: Bildung & Öffentlichkeitsarbeit
Kindernothilfe e.V.
Praktikum: im Referat Lateinamerika & Karibik
Kindernothilfe e.V.